Informacja o zwołaniu Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 25 kwiecień 2023 roku (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.Porządek posiedzenia :1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.2. Analiza strat zimnej wody na poszczególnych nieruchomościach.3. Informacja Dowiedz się więcej…