Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołujeposiedzenie Rady na dzień 11 lipca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.30 w świetlicySpółdzielni ul. Łąkowa 5/21.Porządek posiedzenia :1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.2. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.3. Zatwierdzenie aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 3a ( PawilonDelikatesy Centrum).4. Podjęcie Czytaj dalej…

Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul.Łąkowa 5/21. Porządek posiedzenia :1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.2. Przedstawienie projektu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 Czytaj dalej…

Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

I Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 30 maja 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Czytaj dalej…

Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie wyników lustracji za lata 2017-2019 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych. 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu Czytaj dalej…

Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołujeposiedzenie Rady na dzień 30 marca 2022 roku (środa) o godz. 17.00w świetlicy Spółdzielni  ul. Łąkowa 5/21.  Porządek posiedzenia :   1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu                       z poprzedniego  posiedzenia Rady. 2.     Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 3.     Czytaj dalej…

Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady nadzień 24 lutego 2022 roku (czwartek ) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni (kontener)         ul. Łąkowa 1B. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcieprotokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 2. Realizacja remontów za rok 2021. 3. Przyjęcie planu Czytaj dalej…