Kultura

Kultura. Rekreacja. Sport.

Zarząd klubu Seniora Ostoja:

  • Zakrzewska Maria – przewodnicząca
  • Dąbrowska Maria –skarbnik
  • Stasiak Zofia –członek

Osobą odpowiedzialną za działalność kulturalno-wychowawczą jest
Pani Urszula Kruczkowska.