Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Omówienie wyników lustracji za lata 2017-2019 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych.

3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

4. Informacja nt. zużycia ciepła za I kwartał 2022 roku.

5. Informacja nt. terminu i tematyki Walnego Zgromadzenia.

6. Sprawy różne i wniesione.

7. Ustalenie terminu następnej Rady.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Kalinowski

Kategorie: Informacje

Możliwość komentowania została wyłączona.