Informacja o zwołaniu Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 23 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2023 roku.
3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2022 rok.
4. Sprawy różne i wiesione.
5 .Ustalenie terminu następnej Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Alina Kowalewska

Kategorie: Informacje

1 komentarz

Informacja o zwołaniu Rady Nadzorczej SM w Żychlinie – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie · 30 maja 2023 o 12:54

[…] Informacja o zwołaniu Rady Nadzorczej SM w Żychlinie […]

Możliwość komentowania została wyłączona.