Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

I Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 30 maja 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Dowiedz się więcej…