Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołujeposiedzenie Rady na dzień 30 marca 2022 roku (środa) o godz. 17.00w świetlicy Spółdzielni  ul. Łąkowa 5/21.  Porządek posiedzenia :   1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu                       z poprzedniego  posiedzenia Rady. 2.     Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 3.     Dowiedz się więcej…