Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

I

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie

Rady na dzień 30 maja 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2022 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową użyczenia gruntu na rzecz Gminy Żychlin pod budowę mini tężni i placu zabaw.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2021 rok.

6. Sprawy różne i wniesione.

7. Ustalenie terminu następnej Rady.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Kalinowski

Kategorie: Informacje