Informacja o zwołaniu Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 25 kwiecień 2023 roku (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Analiza strat zimnej wody na poszczególnych nieruchomościach.
3. Informacja nt. zużycia ciepła za I kwartał 2023 roku.
4. Informacja o przygotowaniu placów zabaw , boisk i miejsc wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa.
5. Informacja nt terminu i tematyki Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawy różne i wniesione.
7 .Ustalenie terminu następnej Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Alina Kowalewska

Kategorie: Informacje