Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie wyników lustracji za lata 2017-2019 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych. 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu Dowiedz się więcej…