Informacja o zwołaniu Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 6 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Przedstawienie projektu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2023 roku.
  3. Sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia.
  4. Sprawy różne i wniesione.
  5. Ustalenie terminu następnej Rady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Alina Kowalewska

Kategorie: Informacje