Aktualności

Oferty na prowadzenie bieżącej konserwacji i usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i usługowych, administrowanych przez Spółdzielnię

Spółdzielnia Mieszkaniowa wŻychlinie ogłasza zbiór ofert na wykonywanie niżej wymienionych czynności: 1. Prowadzenie bieżącejkonserwacji i usuwanie awarii instalacji elektrycznej w n/w budynkachmieszkalnych i usługowych, administrowanych przez Spółdzielnię oraz obiektach: – Os. Traugutta 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, – ul. Traugutta 12,14,16,18,20,22,22a,24,26, – ul. Łąkowa Czytaj dalej…

Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołujeposiedzenie Rady na dzień 11 lipca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.30 w świetlicySpółdzielni ul. Łąkowa 5/21.Porządek posiedzenia :1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.2. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.3. Zatwierdzenie aneksu do umowy najmu Czytaj dalej…