Dokumenty

Statut SM w Żychlinie

Regulamin rozliczania kosztów dostaw ciepła

Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty

Regulamin porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie

Regulamin podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię
i mieszkańców

Regulamin GZM