Głosowanie korespondencyjne

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie w dniach 24 – 25.08.2021

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku za rok 2019

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku za rok 2020

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2019

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2020

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019

Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020

Zawiadomienie

Sprawozdanie Zarządu 2019 

Sprawozdanie RN 2019 

Rachunek zysków i strat 2019 

Bilans 2019

Sprawozdanie RN 2020 

Sprawozdanie Zarządu 2020

Rachunek zysków i strat 2020 

Bilans 2020