Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady nadzień 24 lutego 2022 roku (czwartek ) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni (kontener)         ul. Łąkowa 1B. Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcieprotokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 2. Realizacja remontów za rok 2021. 3. Przyjęcie planu Dowiedz się więcej…