Informacja o zwołaniu Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.30 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21. Porządek posiedzenia : Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Podjęcie uchwały w sprawie klucza podziału kosztów Zarządu. Dowiedz się więcej…