Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul.Łąkowa 5/21. Porządek posiedzenia :1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.2. Przedstawienie projektu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 Dowiedz się więcej…