Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołujeposiedzenie Rady na dzień 11 lipca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.30 w świetlicySpółdzielni ul. Łąkowa 5/21.Porządek posiedzenia :1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.2. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.3. Zatwierdzenie aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 3a ( PawilonDelikatesy Centrum).4. Podjęcie Dowiedz się więcej…