Informacja o zwołaniu Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.30 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie klucza podziału kosztów Zarządu.
 3. Analiza i ustalenie stawek opłat za wynajem lokali pod działalność gospodarczą, dzierżawę, gruntów, szyldów i reklam umieszczonych na budynkach i na terenie Spółdzielni.
 4. Informacja nt. zużycia ciepła za 2022 r.
 5. Sprawy różne i wniesione.
 6. Ustalenie terminu następnej Rady.

   Przewodniczący Rady Nadzorczej

   Mirosław Falkowski

   Kategorie: Informacje