Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje
posiedzenie Rady na dzień 11 lipca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16.30 w świetlicy
Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 3a ( Pawilon
Delikatesy Centrum).
4. Podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego remontu budynku przy ul. Traugutta 22a ( biura
administracji i księgowości).
5. Sprawy różne i wniesione.

Kategorie: Informacje