Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zwołuje posiedzenie Rady na dzień 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul.Łąkowa 5/21.

Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Przedstawienie projektu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2022 rok.
4. Ustalenie stawki eksploatacyjnej dla budynków ul.Traugutta 12, 14, 16, 18, 20 ,22 uwzględniającej koszty zużycia energii elektrycznej w węzłach cieplnych.
5. Sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawy różne i wniesione.
7. Ustalenie terminu następnej Rady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Kalinowski

Kategorie: Informacje