Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje
posiedzenie Rady na dzień 30 marca 2022 roku (środa) o godz. 17.00
w świetlicy Spółdzielni  ul. Łąkowa 5/21. 

Porządek posiedzenia :

 

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu                       z poprzedniego  posiedzenia Rady.

2.     Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3.     Omówienie i zatwierdzenie bilansu Spółdzielni za 2021 rok.

4.     Sprawy różne i wniesione.

5.     Ustalenie terminu następnej Rady.

 

               
                               Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

                                        

                                                   Wiesław Witek 

Kategorie: Informacje