Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady nadzień 24 lutego 2022 roku (czwartek ) o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni (kontener)         ul. Łąkowa 1B.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Realizacja remontów za rok 2021.

3. Przyjęcie planu remontów na 2022 rok z podziałem na poszczególne
nieruchomości oraz

remontów ogólnych.

4. Ustalenie stawek odpisu na fundusz remontowy.

5. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości.

6. Wybór członka Zarządu, ustalenie wynagrodzenia dla członka Zarządu.

7. Sprawy różne i wniesione.

8. Ustalenie terminu następnej Rady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Włodzimierz Wojciechowski

 

Kategorie: Informacje