Oferty na prowadzenie bieżącej konserwacji i usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i usługowych, administrowanych przez Spółdzielnię

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Żychlinie ogłasza zbiór ofert na wykonywanie niżej wymienionych czynności:

1. Prowadzenie bieżącej
konserwacji i usuwanie awarii instalacji elektrycznej w n/w
budynkach
mieszkalnych i usługowych, administrowanych przez Spółdzielnię oraz obiektach:

– Os. Traugutta 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

– ul. Traugutta 12,14,16,18,20,22,22a,24,26,

– ul. Łąkowa 3,5,5a,7,9,11,11a,13,13a,

– ul. inż. Z.Okoniewskiego 2,4,7,

– ul. Dąbrowskiego 4,

– ul. Waryńskiego 5,

– baza techniczna ul. Łąkowa 1a,

– kontener świetlica ul. Łąkowa 1b,

– lampy oświetleniowe.

2. Prowadzenie bieżącej konserwacji, w tym również regulacji i wymiany
osprzętu oraz usuwania awarii instalacji elektrycznej i osprzętu automatycznej
regulacji (regulatory, elektrozawory, siłowniki itp.) w węzłach cieplnych
budynków przy ul. Traugutta 16,20,22.

3. Prowadzenie pogotowia technicznego (tzw. dyżury domowe) po godzinach
pracy Spółdzielni na wypadek awarii instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej
wody, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektrycznej w
obiektach wymienionych w pkt 1 oraz sieciach będących we władaniu Spółdzielni.

 

Oferty dotyczące wykonywania
czynności określonych powyżej prosimy składać w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 5/21 w godzinach jej urzędowania do
dnia  18 listopada 2022 r.

 

Telefon kontaktowy – 24 2851 292, 509 373 363.

Kategorie: Informacje