Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

P/o Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady na dzień 25 listopada 2021 roku (czwartek ) o godzinie 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa.

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za III kwartał 2021r.

3. Przyjęcie planów działalności Spółdzielni na 2022 rok w zakresie:

-planów finansowych

-ustalenia stawki eksploatacyjnej

4. Informacja nt. podwyżek związanych z dostawą ciepła.

5. Ocena przygotowania Spółdzielni pod kątem zabezpieczenia przed zimą.

6. Sprawy różne i wniesione.

 

P/o Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Wiesław Witek

Kategorie: Informacje