Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

P/o Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady na dzień 25 listopada 2021 roku (czwartek ) o godzinie 16.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa. Porządek posiedzenia : 1.Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 2. Czytaj dalej…

Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

P/o Przewodniczącego  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady na dzień 14 października 2021 roku (czwartek ) o godzinie 16.00   w świetlicy Spółdzielni  ul. Łąkowa 5.   Porządek posiedzenia : 1.     Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu                            z poprzedniego posiedzenia Rady. 2.     Informacja dotycząca realizacji remontów w Czytaj dalej…