WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA LOKATORÓW BUDYNKÓW OSIEDLA TRAUGUTTA 5, 7, 8, 9, 10, 11

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

BUDYNKÓW OSIEDLE TRAUGUTTA 5, 7, 8, 9, 10, 11

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje lokatorów budynków Osiedle Traugutta

5, 7, 8, 9, 10, 11, iż w związku z przebudową sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody, opłaty za faktury czynszowe wystawione od dnia 01.09.2021 należy uiszczać

w banku PKO BP na konto podane na fakturach bez dodatkowych opłat.

Wpłaty dokonywane w innych bankach będą wiązały się z pobraniem prowizji.

W przypadku opłat uiszczanych drogą elektroniczną należy pamiętać o zmianie numeru konta bankowego na :

PKO BP 91 1020 3440 0000 7102 0013 4338

Kategorie: Informacje