Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

P/o Przewodniczącego  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje posiedzenie Rady na dzień 14 października 2021 roku (czwartek ) o godzinie 16.00   w świetlicy Spółdzielni  ul. Łąkowa 5.

 

Porządek posiedzenia :

1.     Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu                            
z poprzedniego posiedzenia Rady.

2.     Informacja dotycząca realizacji remontów w 2021r.

3.     Przedstawienie i przyjęcie informacji w sprawie potrzeb remontowych Spółdzielni  na 2022r.

4.     Omówienie i przyjęcie struktury organizacyjnej na 2022 rok – podjęcie uchwały.

5.   Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię.

6.     Sprawy różne i wniesione.

 

                                                                       P/o Przewodniczącego  Rady Nadzorczej

 

                                                                                       Wiesław Witek

Kategorie: Informacje