Informacja

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Uwaga !!!

MGOPS informuje, iż od 01.07.2021r. ulegną zmianie druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

„Stare” wnioski nie będą honorowane.

Kategorie: Informacje